Αναρτήσεις

Καλές Γιορτές!

Αξιοποιώντας την Ιστορία του Ηροδότου σε διαθεματική προσέγγιση με τη Νεοελληνική Γλώσσα:Διδάσκοντας Περιγραφή και Αφήγηση

Σεμινάριο Ένωσης Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απολογισμός 44ου Συνεδρίου της ΠΕΦ