Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση σε ανοιχτή συζήτηση

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καβάλας σας προσκαλεί σε ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει στο 6ο Λύκειο, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6, με θέμα τις β' αναθέσεις του μαθήματος της ιστορίας και παρατηρήσεις-κρίσεις επί των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στα φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
Στόχος είναι να επιτευχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος, όπου θα διατυπώσετε παρατηρήσεις-κρίσεις για τα νέα δεδομένα που αφορούν το σύνολο των φιλολογικών μαθημάτων και η σύνθεση ενός κειμένου με τα συμπεράσματα αυτού του διαλόγου, το οποίο θα προωθηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στον Τύπο.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Σεμινάριο μουσειολογίας

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καβάλας σας προσκαλεί  στο σεμινάριο μουσειολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου,στις  9.30 π.μ. στον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων με επιμορφώτρια την κυρία Όλγα Σακαλή.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε εκδήλωση: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ


Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καβάλας σας προσκαλεί σε εκδήλωση με τίτλο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7/10/2016 και ώρα 7μ.μ. στο αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας. Θα μιλήσει η κυρία Ελένη Κουρμαντζή, Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου "Άγ. Κύριλλος & Αγ. Μεθόδιος" του Βελίκο Τύρνοβο, Βουλγαρία.


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ο προεπαναστατικός Νεοελληνικός Διαφωτισμός ή άλλως, Νεοελληνική Αναγέννηση, συνιστά μια άγνωστη πτυχή της «παραμελημένης» εν πολλοίς ιστορίας των Ιδεών. Μέρος αυτής της ιστορίας αποτελούν οι έλληνες, οι οποίοι ήδη από τον 16ο αιώνα διασκορπίζονται στους χώρους της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου και ιδρύουν συμπαγείς παροικίες στην Ιταλία, τη Μολδοβλαχία, σε πόλεις των Βαλκανίων, στη Ρωσία, την Αυστροουγγαρία, κ.ο.κ.. Στις παροικίες αυτές εμφανίζεται αρχικά ο πεφωτισμένος έμπορος, στη συνέχεια ο ριζοσπάστης λόγιος και τελικά ο «συνωμότης» των Εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των Γραμμάτων και ειδικότερα στην πνευματική Νεοελληνική Αναγέννηση.

Το ευρύτερο θέμα εξετάζει το πλαίσιο και τα ρεύματα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως αυτά διαμορφώνονται στις παροικίες του εξωτερικού και εισέρχονται ως ιδέες στον ελλαδικό χώρο, μέσω των λογίων και των συγγραμμάτων. Επί του παρόντος εξειδικεύονται ιδιαίτερα τα τρία ρεύματα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Αρχαϊστικό, «Μέσης οδού», ριζοσπαστικό) και παρουσιάζονται οι βασικοί τους εκπρόσωποι.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

                1. Ανονίμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία, ήτοι Λόγος Περί Ελευθερίας, Συντεθείς τε και τύποις εκδωθείς ιδίοις αναλώμασι προς ωφέλειαν των Ελλήνων, Εν Ιταλία 1806 (Φωτοτυπική επανέκδοση Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, Αθήναι 1976).

                2. [Ανωνύμου], Έρωτος Αποτελέσματα, ήτοι ιστορία ηθικοερωτική με πολιτικά τραγούδια, Συντεθέντα μεν εις την απλήν ημών διάλεκτον προς ευθυμίαν και εγλετζέν των ευγενών νέων, Αφιερωθείσα δε τω ευγενεστάτω άρχοντι Μαγιόρω κυρίω κυρίω Στεφάνω Ιωαννοβίκη, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1792.

                3. Βελεστινλή Ρήγα, Σχολείον των Ντελικάτων Εραστών ήτοι Βιβλίον ηθικόν, περιέχον περίεργα συμβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών των Παρισίων, ακμαζουσών κατά τον παρόντα Αιώνα, Εκ της Τυπογραφίας Ιωσήπου του Βαουμαϊστέρου, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1790.

                4. Βελεστινλή Ρήγα Θετταλού, Φυσικής Απάνθισμα διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας, Εκ της Γερμανικής και Γαλλινκής διαλέκτου ερρανισθέν, Ούτινος αναλώμασιν εξεδόθη, προς ωφέλειαν των ομογενών, Εν Βιέννη, Εκ της Τυπογραφίας του Ευγενούς Τράττνερν, 1790.

                5. Βηλαρά Γιάννη, Η Ρομεηκη Γλοσα, Στην Τηπογραφηα τον Κορφον, (Φωτοτυπική επανέκδοση, εκδ. Κουλτούρα, Αρ.21) 1814. 

                6. Βηλαρά Γιάννη, Ο Λογιώτατος Ταξιδιώτης στο Οι Πρόδρομοι (επιμ. Λ. Ι. Βρανούση), Βασική Βιβλιοθήκη «Αετού», Αρ.11, εκδ. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1955.

                7. Χριστόπουλου Αθανασίου, Λυρικά, Εν τη Τυπογραφία Ιωάννου Σνέινερ, Εν Βιέννη 1811.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Σ.Φ.Κ. "Πάμε Φιλίππους;"

Αγαπητοί συνάδελφοι και μη,
Αν και αρκετό καιρό μετά, θα θέλαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για πρόσβαση στο υλικό της εισήγησης του κ. Κουγιουμτζόγλου Δημήτρη με τίτλο "Οψόμεθα εις Φιλίππους". Για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν το υλικό αυτό μπορούν να το βρουν εδώ.

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Για ποιους λόγους και υπό ποιες συνθήκες ένα σχολικό εγχειρίδιο γίνεται αντικείμενο δημόσιας διαμάχης; Και γιατί κάθε φορά που ξεσπά μια τέτοια διαμάχη καταλήγει σε απόσυρση του επίμαχου εγχειριδίου;
Με αφετηρία την ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση για το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού (2006-2008), τούτη η μελέτη ανατέμνει τέσσερις συμβολικούς πολέμους για ισάριθμα «αιρετικά» εγχειρίδια. Η αφήγηση ξετυλίγεται ανάστροφα, από το παρόν στο παρελθόν, αποτυπώνοντας την πορεία που ακολούθησε η ιστορική έρευνα. Κάθε διαμάχη και ένα βήμα, κάθε βήμα και ένα κεφάλαιο, ωσότου από την Ελλάδα της παγκοσμιοποίησης επιστρέψουμε στις αρχές του 20ού αιώνα στην Ελλάδα του μαχητικού εθνικισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, το κεντρικό διακύβευμα ήταν ο εθνοποιητικός ρόλος της σχολικής μας Ιστορίας – το περιεχόμενο, εντέλει, της εθνικής μας ταυτότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα «αιρετικά» (και τελικώς αποσυρθέντα) βιβλία απέκλιναν ουσιωδώς από τον ιστορικό κανόνα όπως αυτός είχε διαμορφωθεί και εμπεδωθεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Ξεχώρισαν και προκάλεσαν διότι ήταν κάτι περισσότερο ή κάτι διαφορετικό από ένα άσμα ηρωϊκό και πένθιμο για το αρχέγονο, ανάδελφο ελληνικό έθνος.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια αντίστιξη: αναλύεται το δημοφιλέστερο και μακροβιότερο αναγνωστικό του 19ου αιώνα ως ιστορικό αφήγημα που αποκλίνει σημαντικά από τον κανόνα, ακριβώς επειδή γράφτηκε και διδάχτηκε πριν αυτός κατισχύσει ολοκληρωτικά. Καταδεικνύεται έτσι πως η σχολική μας Ιστορία έχει κι αυτή την ιστορία της.
Ο Χάρης Αθανασιάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και τη Δημόσια Ιστορία. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε βιβλία, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.


Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο αγαπητός συνάδελφος Κουγιουμτζόγλου Δημήτρης μας έκανε μετόχους μιας πολύ ενδιαφέρουσας εισήγησης σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο και την πρόσληψη της μορφής του στον Βυζαντινό Ελληνισμό!


Την εισήγηση του συναδέλφου μπορείτε να παρακολουθήσετε στην παρακάτω διεύθυνση.
https://youtu.be/xr4BHltmT-Y